Shopping Cart

Wickr id: dankeuplug

Privacybeleid

Eurograsbuds Privacybeleid

Eurograsbuds exploiteert de website Eurograsbuds.com, die de DIENST verstrekt.

Deze pagina is ontworpen om websitebezoekers te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie wanneer iemand ervoor kiest om onze service, de Eurograsbuds.com website, te gebruiken.

Als u ervoor kiest onze dienst te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in verband met dit beleid. De persoonlijke informatie die wij verzamelen, zal worden gebruikt om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Wij zullen uw informatie alleen gebruiken of delen zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, die kunnen worden ingezien op Eurograsbuds.com, tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid.

Verzameling en gebruik van informatie

Om uw gebruik van onze dienst te vergemakkelijken, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, telefoonnummer en postadres. De informatie die wij verzamelen zal worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren.

Loggegevens

Wij willen u erop wijzen dat wij, telkens wanneer u onze dienst bezoekt, informatie verzamelen die uw browser ons toestuurt, en die loggegevens worden genoemd. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol (“IP”) adres van uw computer, de browserversie, de pagina’s van onze Dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt en andere statistieken.

Browser cookies

Cookies zijn bestanden die een kleine hoeveelheid gegevens bevatten, meestal gebruikt als een anonieme unieke identificatiecode. Ze worden naar uw browser gestuurd door de website die u bezoekt en opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

Onze website gebruikt deze “cookies” om informatie te verzamelen en onze dienstverlening te verbeteren. U hebt de mogelijkheid om deze cookies te aanvaarden of te weigeren en om te weten wanneer een cookie naar uw computer wordt gestuurd. Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, kan het zijn dat u sommige delen van onze dienst niet kunt gebruiken.

Voor meer algemene informatie over cookies, gelieve “Wat zijn cookies” te lezen.

Dienstverlener

Wij kunnen om de volgende redenen bedrijven en personen van derden in dienst nemen:

  • Om onze service te vergemakkelijken;
  • Om de Dienst namens ons te verlenen;
  • om diensten in verband met de dienst te verlenen; of
  • Om ons te helpen bij het analyseren van het gebruik van onze Dienst.

Wij willen onze dienstgebruikers erop wijzen dat deze derden toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. Zij voeren immers namens ons de taken uit die hun zijn toevertrouwd. Zij mogen de informatie echter niet voor andere doeleinden delen of gebruiken.

Veiligheid

Wij waarderen het dat u ons uw persoonlijke informatie toevertrouwt en wij streven er dan ook naar deze met commercieel aanvaardbare middelen te beschermen. Vergeet echter niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig of betrouwbaar is, en dat wij geen absolute veiligheid kunnen garanderen.

Links naar andere pagina’s

Onze dienst kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar die site geleid. Wij wijzen u erop dat deze externe websites niet door ons worden beheerd. Wij raden u dan ook ten zeerste aan het privacybeleid van deze websites te lezen. Wij hebben geen controle over, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid, of de praktijken van websites of diensten van derden.

Gegevensbescherming voor kinderen

Onze diensten zijn niet gericht op personen onder de 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 18 jaar. Indien wij ontdekken dat een kind jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen wij deze informatie onmiddellijk van onze servers verwijderen. Als u een ouder of voogd bent en weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen worden van kracht onmiddellijk nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

Contact

Als u vragen of suggesties heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.