Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons Privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Informatie die wij verzamelen

De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom u wordt gevraagd deze te verstrekken, zullen u duidelijk worden gemaakt op het moment dat wij u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken. Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen wij aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of de bijlagen die u ons eventueel stuurt, en alle andere informatie die u ons eventueel wenst te verstrekken. Wanneer u zich registreert voor een Account, kunnen wij u vragen om uw contactinformatie, waaronder zaken als naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen op verschillende manieren, waaronder

 • Verschaffen, beheren en onderhouden van onze website
 • onze website te verbeteren, te personaliseren en uit te breiden
 • Begrijpen en analyseren hoe u onze website gebruikt
 • Ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, kenmerken en functionaliteit
 • met u te communiceren, hetzij rechtstreeks, hetzij via een van onze partners, onder meer ten behoeve van de klantenservice, om u updates en andere informatie met betrekking tot de website te verschaffen, en voor marketing- en promotiedoeleinden
 • U emails sturen
 • Fraude opsporen en voorkomen

Log Files

Deze Site volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden loggen bezoekers wanneer zij websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en zijn een onderdeel van de analytics van hostingdiensten. De door logbestanden verzamelde informatie omvat internet protocol (IP)-adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende/uitgaande pagina’s en mogelijk het aantal kliks. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de website en het verzamelen van demografische informatie.

Advertentiepartners Privacybeleid

U kunt deze lijst raadplegen om het Privacybeleid voor elk van de reclamepartners van deze Site te vinden. Third-party ad servers of ad-netwerken maken gebruik van technologieën zoals cookies, JavaScript, of Web Beacons die worden gebruikt in hun respectieve advertenties en links die worden weergegeven op Deze Site, die rechtstreeks worden verzonden naar de browser van gebruikers. Zij ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de doeltreffendheid van hun reclamecampagnes te meten en/of om de reclame-inhoud die u ziet op websites die u bezoekt te personaliseren. Merk op dat Deze Site geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

Privacybeleid van derden

Het Privacybeleid van deze Site is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Wij raden u dan ook aan het respectievelijke Privacybeleid van deze derden ad-servers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies over hoe de opt-out van bepaalde opties bevatten. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw individuele browser opties. Voor meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers, kunt u terecht op de respectieve websites van de browsers.

CCPA-privacyrechten (verkoop mijn persoonlijke gegevens niet)

Onder de CCPA, naast andere rechten, hebben Californische consumenten het recht om:

 • Verzoek aan een bedrijf dat persoonsgegevens van consumenten verzamelt, om de categorieën en specifieke persoonsgegevens bekend te maken die een bedrijf over consumenten heeft verzameld.
 • Verzoek aan een bedrijf om alle persoonlijke gegevens over de consument die een bedrijf heeft verzameld, te wissen.
 • Eis dat een bedrijf dat persoonsgegevens van consumenten verkoopt, de persoonsgegevens van de consument niet verkoopt.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

GDPR-rechten inzake gegevensbescherming

Wij willen er graag voor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

 • Het recht op toegang – U hebt het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen. Wij kunnen u een kleine vergoeding vragen voor deze dienst.
 • Het recht op rectificatie – U hebt het recht om ons te verzoeken de informatie die volgens u onjuist is, te corrigeren. U hebt ook het recht om te verzoeken dat wij de informatie die volgens u onvolledig is, aanvullen.
 • Het recht om gegevens te laten wissen – U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.
 • The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – U hebt het recht te verzoeken dat wij de door ons verzamelde gegevens onder bepaalde voorwaarden overdragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Informatie voor kinderen

Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van het internet. Wij moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of ze te controleren en te begeleiden. Deze site verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden wij u ten sterkste aan onmiddellijk contact met ons op te nemen en wij zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.