Stress is een gevoel van emotionele of lichamelijke spanning. Het kan voortkomen uit elke gebeurtenis of gedachte waardoor je je gefrustreerd, boos of nerveus voelt. Stress is de reactie van uw lichaam op een uitdaging of een eis. In korte perioden kan stress positief zijn, bijvoorbeeld wanneer het u helpt gevaar te vermijden of een deadline te halen.